H E R N A

Zrekonstruovali jsme dvě místnosti, ve kterých chceme dát rodičům možnost udělat si útulnou narozeninovou oslavu až pro deset dětí. Přední místnost je zařízená pro mladší prcky, těm větším patří druhá místnost, do které v nejbližší době nainstalujeme i lezeckou stěnu a další atrakce. Čili pokud máte dvě různě staré děti, vyřádí se tu obě. Na party můžete použít projektor a promítnout si na zeď velké fotky oslavence nebo nějaký film. Spousta legrace je i s fotostěnou a polaroidovými fotkami. Navíc je to hezká vzpomínka na narozeniny. 

LEZECKÁ STĚNA

PŘÍPRAVUJEME. TĚŠTE SE! 

FILMY

PŘÍPRAVUJEME. TĚŠTE SE! 

FOTOSTĚNA

PŘÍPRAVUJEME. TĚŠTE SE! 

NÁZEV PROJEKTU: PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ OD 2 LET MŠ KOCOUR 2020 - 2022

REG.ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0017399 


PROJEKT JE ZAMĚŘEN NA PERSONÁLNÍ PODPORU (CHŮVA - POMÁHÁ PEDAGOGICKÉMU PRACOVNÍKOVI S PÉČÍ O DĚTI MLADŠÍ TŘÍ LET, A TO ZEJMÉNA V OBLASTI SEBEOBSLUHY, ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB DÍTĚTE). V RÁMCI PROJEKTU PROBĚHNOU TAKÉ PROJEKTOVÉ DNY VE VÝUCE. CÍLEM AKTIVITY JE ROZVOJ KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI PŘÍPRAVY A VEDENÍ PROJEKTOVÉ VÝUKY, KTERÁ VEDE K ROZVOJI OSOBNÍCH A SOCIÁLNÍCH KOMPETENCÍ DĚTÍ, PODPOŘE INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU K DĚTEM A PRÁCI S HETEROGENNÍ SKUPINOU. NA TENTO PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA OD EU.

Název projektu: Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem MŠ Kocour

Reg.číslo projektu:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001957


Dvojjazyčný asistent pomůže dětem s OMJ více zapojit do vzdělávání a běžného života. Projekt cílí i na ostatní děti, které by měl naučit toleranci. Dále v rámci projektu probíhají intenzivní jazykové kurzy češtiny jako druhého jazyka. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od EU.

(c) MS kocour

Dobrovského 527/26, Praha 7, Letná

tel.: 731 751 107, kocour@mskocour.cz


Naše školka využívá mobilní aplikaci Twigsee.

(c) MS kocour

Dobrovského 527/26, Praha 7, Letná

tel.: 731 751 107, info@mskocour.cz