NAŠE FILOSOFIE ANEB CO POTKÁTE V MŠ KOCOUR

Nejdůležitější je pro nás individuální přístup ke každému dítěti, tolerance a intenzivní komunikace s rodinou (pravidelné reporty, konzultace každý půlrok). Vytváříme dětem kreativní prostředí, ve kterém může naplno růst jejich samostatnost, talent, sebevědomí a sociální inteligence.


Hlavním bodem našeho vzdělávacího programu je rozvíjet děti tempem, které odpovídá jejich nadání, pěstovat v nich láskyplný vztah k rodině i kamarádům a naučit je vnímat odlišnosti každého jednotlivce. Hry, projekty, učební metody a plány propracováváme systematicky a do detailů, takže naši kocouři dostanou každý den spoustu nových podnětů. Používáme k tomu ty pomůcky a prvky z Montessori pedagogiky, které se nám nejvíce osvědčily.


A samozřejmě hlídáme i to, aby děti měli dostatek pohybu, prostoru na hry a přirozenou volnost vybrat si aktivity, které je baví.

STRAVOVÁNÍ

Naše kocoury a kocourky samozřejmě poctivě krmíme. Každý den dostanou dopolední přesnídávku, oběd (polévka plus hlavní jídlo) a odpolední sváču. O jídlo se nám stará cateringová firma Ekolandia, která se specializuje na zdravé stravování předškolních dětí. A přesně to pro ně chceme.


Za jídlo neplatíte nic navíc, je součástí ceny školkovného.

Přihláška:

https://registrace.twigsee.com/f1/572330/ms-kocour

kontaktní mail: kocour@mskocour.cz

PŘÍSTUP K DĚTEM

Máme vlastní způsob práce s dětmi. Používáme k tomu ty prvky a pomůcky Montessori pedagogiky, které podle nás nejvíce fungují a dáváme dětem prostor vyřádit se výtvarně, hudebně i pohybově. Zkrátka se snažíme, aby je to u nás bavilo.

VYŽITÍ PRO VŠECHNY SMYSLY

Chceme, aby děti mimo her a pohybu objevovaly světy barev, zvuků, vůní, povrchů i chutí. Proto pro ně máme každý týden hudební, výtvarná a taneční dopoledne.

ÚZKÉ PROPOJENÍ S RODIČI

Budete dostávat fotky a reporty, jak se u nás vašemu potomkovi daří a líbí. Samozřejmě se můžete kdykoliv na cokoliv zeptat a větší témata probrat při pravidelných konzultacích nebo kdykoliv po domluvě. A pokud budete chtít, můžete s námi vyrazit na společné aktivity rodičů s dětmi. Budeme rádi.

KROUŽKY

Naši kocouři a kocourky mají v rámci školkovného každý týden hudebku, tanečky, výtvarku, dvakrát měsíčně logopedii a to rozhodně nemusí být všechno. Kromě toho s námi můžou chodit na gymnastiku (je skvělá i pro kluky!), do solné jeskyně a když je teplo, tak i plavat. A spoustu dalšího.

UČITELÉ

Nebudeme lhát – na učitele a učitelky jsme dost vybíraví. Ale to jen proto, že chceme, aby děti trávily čas s hodnými a inspirativními lidmi, kteří je budou nejen "učit", ale i bavit.

ŠKOLKA I MIMO ŠKOLKU

Chystáme pro vaše děti i spoustu akcí mimo školku – víkendové výlety, plavecká soustředění, hory a hromadu dalšího. A samozřejmě i různá dobrodružství přímo u nás – co třeba přespat ve školce přes noc...?

NÁZEV PROJEKTU: PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ OD 2 LET MŠ KOCOUR 2020 - 2022

REG.ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0017399 


PROJEKT JE ZAMĚŘEN NA PERSONÁLNÍ PODPORU (CHŮVA - POMÁHÁ PEDAGOGICKÉMU PRACOVNÍKOVI S PÉČÍ O DĚTI MLADŠÍ TŘÍ LET, A TO ZEJMÉNA V OBLASTI SEBEOBSLUHY, ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB DÍTĚTE). V RÁMCI PROJEKTU PROBĚHNOU TAKÉ PROJEKTOVÉ DNY VE VÝUCE. CÍLEM AKTIVITY JE ROZVOJ KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI PŘÍPRAVY A VEDENÍ PROJEKTOVÉ VÝUKY, KTERÁ VEDE K ROZVOJI OSOBNÍCH A SOCIÁLNÍCH KOMPETENCÍ DĚTÍ, PODPOŘE INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU K DĚTEM A PRÁCI S HETEROGENNÍ SKUPINOU. NA TENTO PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA OD EU.

Název projektu: Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem MŠ Kocour

Reg.číslo projektu:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001957


Dvojjazyčný asistent pomůže dětem s OMJ více zapojit do vzdělávání a běžného života. Projekt cílí i na ostatní děti, které by měl naučit toleranci. Dále v rámci projektu probíhají intenzivní jazykové kurzy češtiny jako druhého jazyka. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od EU.

(c) MS kocour

Dobrovského 527/26, Praha 7, Letná

tel.: 731 751 107, kocour@mskocour.cz


Naše školka využívá mobilní aplikaci Twigsee.

(c) MS kocour

Dobrovského 527/26, Praha 7, Letná

tel.: 731 751 107, info@mskocour.cz