Malá třída

Děti 2 – 3,5 roku


Každé začátky můžou být těžké. Zvlášť u malých dětí, které si teprve zvykají na to být chvíli bez mámy a táty. Proto je v male třídě na prvním místě citlivý a laskavý přístup našich učitelek, které jim to pomůžou co nejlépe zvládnout.

Malý kolektiv a rodinná atmosféra nám umožňuje věnovat se každému prckovi zvlášť a dát mu bezpečné prostředí a dostatek přiměřených podnětů, které může objevovat. Děti mají na každý den naplánované výtvarné, pohybově a další aktivity i hry, které je všestranně rozvíjejí.

V malé třídě jsou vítány děti všech národností ve věku od 2 do 3,5 roku. 

Velká třída

Děti 3,5 - 6 let


Od tří a půl roku už jsou všichni „velcí kluci a velké holky“. Proto je dáváme všechny pěkně do jedné party, aby se učili nejen od nás, ale i jeden od druhého. Navíc pro ně máme na každý den připravený kreativní program a projekty, které rozvíjejí dětské smysly, schopnosti a dovednosti Dopoledne i odpoledne si navíc děti můžou vybrat kroužek znaší nabídky.

Velká třída je tu pro děti všech národností od 3,5 roku až k předškolákům. 

Potřebujete školku s pořádnou docházkou, nebo jen na pár dopolední v týdnu? Bez problémů. A dokonce se můžeme individuálně domluvit i na jednodenním hlídání (samozřejmě pokud budeme mít volno).

Ceny jsou platné pro školní rok 2022/2023.

PŘÍSTUP K DĚTEM

Máme vlastní způsob práce s dětmi. Používáme k tomu ty prvky a pomůcky Montessori pedagogiky, které podle nás nejvíce fungují, a dáváme dětem prostor vyřádit se výtvarně, hudebně i pohybově. Zkrátka se snažíme, aby je to u nás bavilo.

ÚZKÉ PROPOJENÍ S RODIČI

Budete dostávat fotky a reporty, jak se u nás vašemu potomkovi daří a líbí. Samozřejmě se můžete kdykoliv na cokoliv zeptat a větší témata probrat každou středu odpoledne přímo s Vrchní paní Kocourovou. A pokud budete chtít, můžete s námi vyrazit na společné aktivity rodičů s dětmi. Budeme rádi.

UČITELÉ

Nebudeme lhát – na učitele a učitelky jsme dost vybíraví. Ale to jen proto, že chceme, aby děti trávily čas s hodnými a inspirativními lidmi, kteří je budou nejen "učit", ale i bavit.

NÁZEV PROJEKTU: PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ OD 2 LET MŠ KOCOUR 2020 - 2022

REG.ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0017399 


PROJEKT JE ZAMĚŘEN NA PERSONÁLNÍ PODPORU (CHŮVA - POMÁHÁ PEDAGOGICKÉMU PRACOVNÍKOVI S PÉČÍ O DĚTI MLADŠÍ TŘÍ LET, A TO ZEJMÉNA V OBLASTI SEBEOBSLUHY, ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB DÍTĚTE). V RÁMCI PROJEKTU PROBĚHNOU TAKÉ PROJEKTOVÉ DNY VE VÝUCE. CÍLEM AKTIVITY JE ROZVOJ KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI PŘÍPRAVY A VEDENÍ PROJEKTOVÉ VÝUKY, KTERÁ VEDE K ROZVOJI OSOBNÍCH A SOCIÁLNÍCH KOMPETENCÍ DĚTÍ, PODPOŘE INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU K DĚTEM A PRÁCI S HETEROGENNÍ SKUPINOU. NA TENTO PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA OD EU.

Název projektu: Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem MŠ Kocour

Reg.číslo projektu:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001957


Dvojjazyčný asistent pomůže dětem s OMJ více zapojit do vzdělávání a běžného života. Projekt cílí i na ostatní děti, které by měl naučit toleranci. Dále v rámci projektu probíhají intenzivní jazykové kurzy češtiny jako druhého jazyka. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od EU.

(c) MS kocour

Dobrovského 527/26, Praha 7, Letná

tel.: 731 751 107, kocour@mskocour.cz


Naše školka využívá mobilní aplikaci Twigsee.

(c) MS kocour

Dobrovského 527/26, Praha 7, Letná

tel.: 731 751 107, info@mskocour.cz